Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

2008: Historie

2008: RGF's histore.
Forsamlingshus bygget i 1883
Lille sal og køkken bygget stører 1923
Nyt forsamlingshus i 1969
Klubhus i 1978
Redskabsrum i 1987

RGF's historie
Af. foreningens formand Ove Hougaard, ved foreningens 125-års jubilæum 7.6.2008.

Grundlæggelse
I 1883 blev Rodskov Skytte og Gymnastikforening oprettet. De første år var det især skydning, der var på programmet, men
senere fik gymnastikken en stor plads. Håndbold blev spillet i Rodskov i mange år fra fyrrene og helt op til ca. 1985.
Badminton er stadig en stor sportsgren i RGF og har været det i mange år.

 

Ved 90 års jubilæet i 1973 kunne man læse følgende i avisen
Ifølge de gamle gulnede dokumenter er foreningen, som i starten bar navnet Rodskov Skytteforening, stiftet i det tidlige forår 1883. Som så mange andre steder dengang slog skytte- og gymnastikforeningstanken særdeles godt an i Rodskov, og de ældre beboere bakkede på enhver måde de unge mennesker op. Den første bestyrelse bestod af gårdejer Rasmus Ibsen og Søren Tholstrup samt malermester Lassen foruden to "ungkarle" som repræsentanter for ungdommen, nemlig Konrad Simonsen og Jens Andersen.

Gårdejer Niels Andersen stillede en byggeplads til rådighed i landsbyen, og her byggede man et hus til legemsøvelser.
De unge piger i Rodskov by ville også vise deres interesse, de sparede penge sammen til en smuk fane, som blev overrakt ved et stævne den 13. juli 1883.

1883: Det gamle forsamlingshus på landevejen.

1969: Det nye forsamlingshus, som vi kender det i dag.

1978: gymnastikforeningens klubhus færdigbygget.

Den 125-år gamle fane opbevares i Egnsarkivet, men var hentet til Rodskov d. 7.6.2008.
Årstallet 1883 er broderet ind midt i fanen.

Som Vagn Simonsen, skrev ved RGF's 90 års dag i 1973
Også i Rodskov tog en kreds af mænd og kvinder initiativet. Samtidig med opførelsen af forsamlingshuset i 1883 blev også Rodskov Skytte- og Gymnastikforening oprettet. I starten blev der lagt stor vægt på at afprøve færdighed og dygtighed i skydning, om det var med den bagtanke med tiden at skulle generobre Sønderjylland med magt, skal jeg lade være usagt.

 

Der blev anlagt skydebane i Anders Overgårds eng som grænser op til Eskerod Overgårds marker. Efterhånden som tabet af Sønderjylland kom mere på afstand blev der lagt større vægt på dyrkelse af gymnastikken, og riffelskydning blev helt droppet for mange år senere at blive afløst af salonskydning.


Alle i landsbyen og omegnen, som havde arbejdsvogne, kørte byggematerialer til pladsen. Udgiften til huset var kun 2200,- kr, men huset stod alligevel indtil for ganske få år siden, da det blev revet ned og erstattet af den nuværende Rodskov forsamlingsbygning.


1920: Eskerod, Overgård, Fastelavnspiger

 

Vagn Simonsen skriver om fastelavn
At der i nogle år var tradition for fastelavnsridning, som forgik op ad sprøjtehusbakken. Når kongen og prinsen var kåret, fulgte rytterne først kongen hjem, og blev trakteret med kaffe eller vin og fastelavnsboller, og senere var det prinsen der måtte beværte. Om aftnen afsluttedes der med dans i forsamlingshuset.

 

Formanden 2008 siger om traditioner
Det er jo dejligt med sådanne traditioner, men fastelavn bliver desværre ikke fejret mere i Rodskov, men når traditioner dør hen, så kommer nye til, og vi kan jo her fremhæve vores kræmmermarked der nu køre på 5 år.

 

Samarbejdet med Kommunen
I et notat fra IRK (Idrætssamvirket i Rosenholm Kommune) marts 1989 kan vi læse om de forskellige idrætsforeninger i Rosenholm Kommune havde dette samarbejde der skulle hjælpe kommunen med at prioritere de forskellige anlæg der skulle bevilges penge til.

Vi kan læse at der i 1988 1989 var der store problemer med at blive enige om den interne prioritering og der var lige bygget haller i Skørring og Mørke, så der var masser af ting at bruge penge på. Ride klubberne begyndte også at røre på sig, og man var noget fortørnet over at det lykkedes ride klubberne at bygge nyt og derefter få en stor del af driftsbudgettet refunderet.

 

De var også dengang meget fremtids orienteret, se bare denne vision:
Lige siden kommunesammenlægningen i 1971 hvor IRK blev dannet, har der med mellemrum været luftet tanker om et mere snævert samarbejde mellem foreningerne.

De ord Vagn Simonsen skrev ved RGF's 90 års dag i 1973 er stadig aktuelle.

I tiden efter kommunesammenlægningen er mange af de små bysamfund kommet i en alvorlig krise, ved nedlæggelse af skoler, mejerier, brugsforeninger, købmandsforretninger samt servicefunktioner. Det er ved at gå op for folk, at der må gøres noget for at bevare fællesskabet og sammenholdet, og her har gymnastikforeninger og beboerforeninger en mægtig opgave. Det er dog glædeligt at se, at der stadig er folk, som vil påtage sig dette arbejde for børn, unge og voksne.

RGF i dag…

Gymnastikken er i dag stadig en af de største aktiviteter i Rodskov, ligesom Petanque og Badminton. Det skal lige siges, at Gymnastik jo er mange ting i denne sammenhæng, vi har Puslinge hold (2-5 år) der dyrker gymnastik, vi har springhold fra 6 år og opefter, i nogle sæsoner helt op til 11, 12 års alderen, Aerobic, Callanetics og M/K-gymnastik.

Vi har haft nogle aktiviteter der startede flot, f.eks. Linedance her havde vi en meget flot tilslutning og en dygtig instruktør, men pludselig sidste efterår, gik det ned af bakke, vi fik en hård og uventet konkurrence fra nogle mindre klubber i området, så de deltagere der gerne i starten ville køre lidt efter aktiviteten, startede i deres lokale klubber i stedet.

I en periode havde vi også succes med Stavgang, vi havde en instruktør på og der var mange der gik, men her skete det samme, der kom flere mindre klubber til og vi fik færre og færre deltagere, og vi kunne til sidst ikke opretholde aktiviteten med så få deltagere.

Jeg ved ikke om vi kunne have gjort noget for at forhindre disse to aktiviteter i at gå i stå, jeg ved heller ikke om vi skal forsøge at starte dem op igen her til efteråret. Jeg ved derimod at vi fra bestyrelsen vil undersøge blandt beboerne i lokalområdet hvilke aktiviteter de kunne ønske sig, hvor og hvornår de kunne tænke sig at dyrke disse aktiviteter. Så vil det være op til bestyrelsen at finde midlerne til at opfylde så mange af ønskerne som muligt, det bliver spændende at komme i gang med!

For mig som formand for RGF ser det ud som om historien gentager sig selv, det er der nødvendigvis ikke noget dårligt ved, når blot vi husker at lære af de fejltagelser der er begået i fortiden!

En af de fejltagelser vi hen over tiden har gjort, er at bestyrelse, instruktører og udøvere ikke helt har fodslag, der er noget der tyder på at vi skal have rusket op i nogle ting, så vi kan komme tættere på hinanden, og vi kan få de mennesker der har noget initiativ til at komme ud af busken.
Jeg vil glæde mig til at vi får resultatet af den før omtalte undersøgelse af hvad borgerne i Rodskov kunne ønske sig af tilbud fra Gymnastik foreningen, og så vil bestyrelsen gøre alt hvad der er muligt for at opfylde så mange af ønskerne som muligt.

Med disse ord vil jeg ønske Rodskov Gymnastik Forening tillykke med de 125 år, og alt mulig held og lykke fremover…

 

2005: Lanciers, herremølle.

 

Aktiviteterne i dag…

Puslingegymnastik, her laver børnene fra 2 til 5 år øvelser der forbedrer deres motorik og balance, de lærer efterhånden at modtage en kollektiv besked at omgås andre mennesker og får nogle sociale færdigheder.

Springgymnastik, her lærere børnene fra 6 år at udføre nogle øvelser der til tider ser noget halsbrækkende ud, men under kyndig og dygtig instruktion har vi undgået stører skader og børnene er vilde med at springe.

Aerobic, her er jeg nødt til at fremhæve instruktøren Lotte de Linde, hun yder en fremragende indsats og er i den grad med til at trække deltagere til klubben.

M/K-gymnastik, her vil jeg ligeledes fremhæve instruktøren Bodil Lange, hun har gennem mange år været et stort aktiv for foreningen og har været instruktør og initiativtager til mange forskellige aktiviteter, alle i lokal området kender hende som en meget engageret og aktiv person.

Petanque, ved første øjekast ligner det ren idyl og hygge, men tag ikke fejl af det, det udkæmpes mange tætte kampe på banerne i Rodskov og der tages mange trofæer i turneringer rundt omkring i landet.

Seniorbadminton, her bliver gået til den, det er utroligt hvad der præsteres i de 3 timer der spilles i Hornslet hallerne. Vi har med succes haft en instruktør fra DGI til at give lidt instruktion og vi har altid stor tilslutning til de arrangementer vi afholder.

Juniorbadminton. Vi yder en indsats for at skabe noget kontakt til de forskellige indvandre der er i området, og integrationsministeriet giver tilskud til disse aktiviteter.

Callanetics, også kendt som "prinsessegymnastik", fordi Englands prinsesser Diana og Fergie dyrkede det. Her er vi meget glade for at have Elin Jørgensen som instruktør hun gør et stort stykke arbejde for foreningen, og har nu gennem en årrække stået for denne aktivitet.

Juniorfodbold på Rodskov Sportsplads: Har igennem de sidste 5 år været en fast sommeraktivitet som tiltrækker områdets unge mellem 5 og 12 år.

2008: Opvisning, indmarch.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net