Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

Pokal (Gymnastikforening)

Foreningens Vandrepokaler.
Der findes i alt 3 pokaler. 1. Junion Badminton, 2. Petanque og 3. Foreningspokal.

1. Junion Badminton

Rodskov Gymnastikforening - Vandrepokal
Junior Badminton

Tildeles af trænerne til den bedste kammerat på holdet. - Modtagere af pokalen:

2009 Frederik Böhm, Hornslet
2008 Johan Greve Mathiassen, Hornslet
2007 Jacob Andersen, Hornslet.
2006 Mark Lønstrup, Hornslet.
2004 Søren Meldgård, Hornslet.

2. Petanque

Rodskov Gymnastikforening - Vandrepokal
Petanque

Tildeles ved turnering. - Modtagere af pokalen:

1993: Egon Mogensen og Hans Hørning
1994: Oluf Eskildsen og Hans Urbak
1995: Jørn B. Madsen og Svend Helbo
1996: Edgar Aagaard og Hans Urbak
1997: Anna Mogensen og Egon Mogensen
1998: Ivan Mortensen og Martin Schnoor
1999: Thorkild Pilgaard og Edgar Aagaard
2000: Merete Røberg og Inge Jeppesen
2001: Bente Wibe, Jens Leth og Ole Wibe
2002: Hans Urbak og Niels Ditlefsen
2003: Else Madsen og Niels Ditlefsen
2004: Martin Schnoor og Hans Urbak
2005: Martin Schnoor og Erik Sørensen
2006: Svend Erik Helbo og Mogens Larsen
2007: Karen Jensen og Martin Schnoor
2008: Merete Røberg - Ernst Nielsen
2009: Martin Schnoor og Tom Moesgaard Sørensen
2010: Kaj Jensen og Orla Lund
2011: Orla Lund og Jørn B. Madsen
2012: Anna Mogensen og Martin Schnoor
2013: Niels Ditlefsen og Martin Schnoor
2014: Inge Schnoor og Bent Ebbesen

3. Foreningspokal

Rodskov Gymnastikforening - Vandrepokal
Indstiftet ved Foreningens 100-års-jubilæum
4.6-11.6.1983

Initiativpokal, tildeles af bestyrelsen. - Modtagere af pokalen:

  

2016 Årets foreningspokal gik i år til Jørgen H. Tscherning, Eskerod, foreningens kasserer i knap 25 år. Udnævnt til æresmedlem af foreningen ved den ordinære generalforsamling 2017.

2015 En vandrepokal af pureste sølv. Den store sølvpokal gik i år til Marit Rasmussen, Eskerod. Marit fik pokalen for sine bidrag til fornyelse af foreningen. I 2011 tog Marit således initiativ til Skovtroldene, hvor foreningens yngste invaderede Rodskov Skov med brobygning, undren og smagen af bøgeblade. Og i 2014 startede Marit et fodboldhold for 'Oldgirls', et hold med unge mødre fra hele omegnen.

2014 til bestyrelsesmedlem Anna Mogensen. Foreningens formand Hans Urbak udtalte ved overrækkelsen ved opvisningen 30.3.2014 følgende:
Lige fra starten af Rodskov Petanque har Anna Mogensen utrættelig været på banen både som spiller og som den person der har vartet alle spillerne op med kaffe og tilbehør. Har der været noget ekstraordinært som f.eks. turneringer, stævner eller møder har Anna altid stået for det praktiske. Anna har også lige fra 1993 været i aktivitetsudvalget, og derigennem sat sit præg på Rodskov Petanque. Anna har også været klubmester 2 gange, vundet DGI,s store forårsturnering flere gange. Anna = Rodskov Petanque.

2013 til de 2 trænere Lina Brøgger Knudsen og Victor Brøgger Andersen (kusine & fætter), der nu har trænet spring/rytme i 2 sæsoner. Lina og Victor fik pokalen på grund af deres store engagement, hjælpsomhed og popularitet. Populariteten viste sig ved, at der var hele veje i Ugelbølle, som var affolket for 8-12 årige unge, når Lina og Victor havde deres træning i Rodskov GF. 

2012 tidl. bestyrelsersmedlem Karen Jensen, Rodskov. Karen fik pokalen for den store foreningsindsats gennem mange år. Konkret blev nævnt Karens indsats omkring et altid fungerende klubhus og at foreningens redskaber i redskabsrum altid er let tilgængelige og up-to-date.

2011 Zumbatræner Luise Skriver, Ugelbølle. Luise fik pokalen for den store insats omkring at få Zumba med i foreningen og Luise gode humør og gå-på-mod.

2010 puslingeleder Trine Hedegaard Helbo, Rodskov. Trine fik pokalen for det store engagement omkring puslingene.
  
2009 fodboldtræner Casper Corfitzen, Havhusene. Casper fik pokalen overrakt af formanden med følgende motivering: Du har været totalt stabil. Du har ikke aflyst fodbold en eneste gang. Du har udvidet sæsonen til glæde for drengene. Der er kommet flere på holdet. Du har holdt gang i drengene. Du har motiveret drengene. Du er rar og dygtig træner. Du har gået op i det med liv og sjæl. Kampen med/mod Hornslet var en succes. Drengene ser dig som det store lys.
  
2008 Trine Vinther og Charlotte Odgaard, begge fra Eskerod. - Trine Vinther og Charlotte Odgaard er trænere for foreningens puslinge-hold i Rodskov Forsamlingshus. De fik pokalen på grund af deres store indsats med puslingeholdet og deres åbenhed omkring at tage børn med som ikke opfyldte minimum-kravet på 3 år.
  
2007 Lotte de Linde, Havhusene. - Fik pokalen pga. stor indsats for at samle områdets især unge mødre til Aerobic, Løbeklub og meget, meget mere.
  
2006 Ulrik C. Tscherning, Eskerod & Steffen Larsen, Hornslet. - Gennem 4 år trænere ved junior badminton. Integration af nydanskere.
  
2005 Hans Urbak, Hornslet. - Stort arbejde for petanque og petanqueturneringer.
  
2004 Hans Kristensen, Hornslet. - Bestyrelsesmedlem og stor indsats for seniorbadminton.
  
2003 Mette Søe, Århus. - Dygtig og motiverende træner for junior-springhold 2000-2004.
  
2002 Hans Kristensen, Hornslet. - Bestyrelsesmedlem og stor indsats for seniorbadminton.
  
2001 Bodil Lange, Rodskov. - Engageret bestyrelsesformand, puslingehold og M/K-træner gennem mange år. Primus motor ved etablering af Rodskov Petanque.
  
1999 Thorkild S. Pedersen, Rodskov. - Ansøgte Tuborfonden og fik 7.000 kr til lys på petanquebanen. Bestyrelsesmedlem 2003-2005.
  
1998 Susanne Bager, Rodskov. - Aktiv som bestyrelsesmedlem, træner og trænerafløser. - Susanne Bager skrev 2006: "Jeg fik initiativpokalen for initiativ til oprettelse af en petanque-afdeling i gymnastikforeningen - ud over mit bestyrelsesarbejde og arbejde i IRK.".
  
1997 Margrethe Helbo, Skødstrup. - Aktivt bestyrelsesmedlem og stor indsats omkring klubhus.
  
1996 Ulla Linnet, Havhusene. - Aktiv som bestyrelsesmedlem (kasserer indtil 1992). Foreningens repræsentant i daværende Rosenholms Kommunens idrætssamvirke (IRK).
  
1993 Jens Rud og Jan B. Madsen, Århus, opvokset i Rodskov. - Engagerede og dygtige springhold-trænere.
  
1992 Birgit Lauersen, Hornslet. - Aktivt foreningsmedlem. Badminton-ansvarlig.
  
1990 Margrethe & Sven Erik Helbo, Skødstrup. - Aktive foreningsmedlemmer.
  
1989 Hans Kristensen, Hornslet. - Bestyrelsesmedlem og stor indsats for seniorbadminton.
  
1988 Erik Sørensen, Rodskov. - Aktivt bestyrelsesmedlem.
  
1987 Niels Anker Skødt Jensen, Rodskov. - Aktivt bestyrelsesmedlem.
  
1986 Kurt Flinker Sørensen, Eskerod. - Formand i mange år.
  
1985 Valdemar Greve, Hornslet. - Kasserer igennem mange år.
  
1984 Bodil & Eskil Lange, Rodskov. - Aktive som trænere og i bestyrelsesarbejdet.
  
1983 Hans Børresen, Rodskov. - Igennem mange, mange år lærer i Rodskov Skole og leder af karle-gymnastik.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net