Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 
Offentlighedsfasen udløber 11.4.2012
Overskrift

28.3.2012: Syddjurs Kommunes planstrategi
Offentlighedsfasen udløber 11.4.2012
  
Modtaget fra Hornslet Distriksråd
Hornslet Distriktsråd minder om, at offentlighedsfasen for Syddjurs Kommunes planstrategi udløber 11. april.
Det er naturligvis kommunens "Kalø Bugt"-projekt som især kan have interesse for Rodskov-Eskerod-området.
Brev fra Michael Tolstrup, Syddjurs Kommune, er indsat.
Det er vigtig, at fristen overholdes, så det er nu, at jeres bemærkninger til kommende kommuneplan skal frem i lyset.
Venlig hilsen Palle Johannesen, Hornslet Distriktsråd.
   
Modtaget fra Syddjurs
Kære distriktsråd
Jeg vil gerne erindre jer om, at Syddjurs Kommunes planstrategi er ude i offentlighedsfase i øjeblikket og frem til den 11. april. Planstrategien er forløberen for den kommende kommuneplan, og det er derfor nu, I skal komme med bemærkninger til planstrategien, hvis der er forhold, I mener bør kommenteres. Og det er ligeledes nu, I skal komme med forslag til forhold, I måtte ønske tilføjet i kommuneplanarbejdet. Det kunne være arealer, I mener skal byudvikles, ideer til større tekniske anlæg, landsbyafgrænsninger, der bør ændres eller meget andet.
Bemærkninger og forslag skal indsendes inden 11. april, og I kan læse meget mere på www.syddjurs.dk/planstrategi eller hente temahæftet om planstrategien på borgerservice og bibliotekerne.
 Venlig hilsen Michael Tolstrup  Udviklingskonsulent KULTUR OG UDVIKLING Syddjurs Kommune

 

Rodskov-Eskerod Bredbånd/Lokalplaner

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net