Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

21.6.2017: Rodskov Bæk renoveres i Havhusene

Rodskov Bæk renoveres
I disse dage graves der på marken ved Kaløvej 100, nord for Havhuse. Gravearbejdet skyldes restaurering af Rodskov bæk, med det formål at forbedre vandringsmulighederne for fisk og smådyr i bækken.

Tidligere løb bækken i rør langs Kaløvej, hvilket fungerede som spærring for indvandrende fisk fra Løgten bugt. Nu føres vandløbet under Kaløvej og syd om ejendommen Kalø-vej 100. I den forbindelse graves vejen op, således der kan etableres en ny rørunderførsel.

Det genåbnede vandløb vil tillade flere gydende ørredfisk adgang til Rodskov bæk-systemet og dermed forbedre miljøtilstanden i vandløbet.

Rodskov bæk er omfattet af de statslige Vandplaner, og skal derfor leve op til kravet om God Økologisk Tilstand, formuleret i EU´s Vandrammedirektiv. Projektet har fået tilskud fra EU og fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i løbet af uge 24-25.
hentet fra Syddjurs Kommunes Facebook 21.6.2017
https://www.facebook.com/syddjurskommune/?fref=nf
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net