Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 
14033053VandrepokalTilAnnaMogensenCrop

Slideshow? - Klik på det lille + i billedets kant.

Pressemeddelelse fra Rodskov Gymnastikforening: Forårsopvisning i Rodskov Forsamlingshus
30.3.2013: Forårsopvisning i Rodskov Forsamlingshus

Forårsopvisning i Rodskov Forsamlingshus trak mere end 200 tilskuere
Vellykket opvisning i Rodskov Gymnastikforening søndag 30.3.2013

Fotografering
Selvom opvisningen i Rodskov Forsamlingshus først starter kl. 10.00 møder gymnasterne ½ time før til fotografering.
Billederne er meget populære, da de bliver indrammet og ophængt i foreningens klubhus, så medlemmer kan finde et billede af sig selv år efter år.

Masser af traditioner
Opvisningen er fyldt med traditioner: Først kommer gymnasternes fælles indmarch med foreningens fane forrest. Herefter fællessang hvor alle synger "Jeg ved en lærkerede". Så byder formanden velkommen og forsøger samtidig at reklamere for sommerens aktiviteter og foreningens sponsor.
Herefter er der uddeling af gaver til alle trænere og foreningens vandrepokal overrækkes til en person, som i det forgangne år har gjort en særlig indsats for foreningen.

Vandrepokal
Den store sølvpokal gik i år til Anna Mogensen, Rodskov. Lige fra starten af Rodskov Petanque har Anna Mogensen utrættelig været på banen både som spiller og som den person der har vartet alle spillerne op med kaffe og tilbehør. Har der været noget ekstraordinært som f.eks. turneringer, stævner eller møder har Anna altid stået for det praktiske. Anna har også lige fra 1993 været i bestyrelsen og i aktivitetsudvalget, og derigennem sat sit præg på Rodskov Petanque.

Sponsor
Foreningen har en sponsoraftale med OK-benzin, der betaler 6 øre pr. liter benzin, når medlemmer bruger deres OK-benzinkort.
Derfor kunne Rodskov Nærbutik/OK under stort bifald overrække foreningen en check på lidt under 9.000 kr.

Opvisning med 5 gymnastikhold og opvisningshold fra Bekker Dans
Når alle gymnasterne er marcheret ud igen gøres der klar til opvisningen. Redskaber slæbes ind og ud.
Mest opmærksomhed og klapsalver høster altid puslingeholdene, der nøje følges af forældre og for manges vedkommende, også af bedsteforældre.
Aerobic-holdet og opvisningsholdet fra Bekker Dans flotte opvisning og intensitet høstede også store bifald.
Opvisningen rummede også de 2 store Spring/rytme-hold, som høstede store klapsalver for deres livsglæde og flotte spring og så var der traditionen tro fælles kaffebord.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net