Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

30.10.2013: Øn- eller ørnebjerg?

30.10.2013: Der pågår pt. en diskussion om Ønbjergvej skal hedde Ørnebjergvej.
Syddjurs kommune har fået svar fra
1. Afdeling for Dialektforskning og
2. Afdeling for Navneforskning

1. Afdeling for Dialektforskning
Syddjurs Kommune har lavet yderligere undersøgelser af vejnavnet ”Ønbjergvej” og efter henvendelse til lokalhistorisk arkiv, som mente at det kunne være dialekt, har Syddjurs Kommune forespurgt Afdeling for Dialektforskning som siger, at vejnavnet  med stor sandsynlighed er en afspejling af den lokale udtale af Ørn eller som førsteled, Ørne-.

Afdelingen for Dialektforskning sendte Syddjurs Kommune henvendelse videre til Afdeling for Navneforskning som tager sig af stavning af stednavne.

2. Afdeling for Navneforskning
” Som opfølgning på spørgsmålet om Ønbjergvej eller Ørnbjergvej kan jeg oplyse, at det til grund liggende stednavn i 1683 skrives Ørnbierg. Det er da navn på en mark i Rodskovs Østermark.

På et matrikelkort, der er dateret som en kopi fra 1812 og afprøvet for indkrympning i 1816, læses Ønbierg som led i flere marknavne noget øst for byen. Kortet er givetvis kopieret efter det kort, som blev lavet i forbindelse med Rodskovs udskiftning i 1783. Der kan således ikke være nogen tvivl om, at navnet er sammensat af ørn og bjerg.

I nutiden har jeg i visse registre set vejen omtalt som Ørnbjergvej, i andre som Ønbjergvej. Det sidste er bedst i overensstemmelse med den nyere lokale form af navnet, der i 1948 er optegnet i en form med langt ø efterfulgt af n. Bevidstheden om forbindelsen til ørn synes dog ikke at være gået helt tabt. I al fald hedder en gård i området Ørnbjerggård. Begge former af vejnavnet kan således siges at være korrekte. Da der jo skal vælges én, kan man f.eks. lægge vægt på, at Ønbjergvej vil være et unikt vejnavn i Danmark, mens Ørnbjergvej findes forskellige steder i Jylland.”

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net