Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

2013: Lokalplaner

Møde om NY lokalplan holdes Skovagervej 27, Rodskov – fredag den 28. juni kl. 19.30.
---BAGGRUNDSMATERIALE-------------------

Fra: rmhp@sol.dk [mailto:rmhp@sol.dk]
Sendt: 22. juni 2013 20:19
Emne: Forslag til kommuneplan 2013 (1)
 
Selve forslaget til kommuneplan 2013 findes under følgende link:
http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/pws_documents/3584095-1-a392b4f695a701c2a0689cc7cf6a02c4.pdf

Oplægget til drejebogen for kommuneplan 2013, herunder forventede tidsfrister m.v. findes her, spec. på s. 7:
http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/acadre/Files_1570_3383238/Forslag til drejebog for Kommuneplan 13.pdf

Planstrategien findes her:
http://syddjurs.odeum.com/dk/kommuneplan/bosaetning_og_byudvikling/det_blaa_baand_-_kaloe_bugt_omraadet/rodskov_eskerod/rodskov_og_eskerod.htm
 
Bemærk at der her findes selvstændige links til "temahæfte", "helhedsplan", "strukturplan" samt kommunens ansøgning om dispensation til planlægning af område beliggende indenfor kystnærhedszonen.

Kortmaterialet i detailler findes under følgende link:
http://syddjurs.odeum.com/download/kommune_dokumenter/Bosetning_Kortbilleder/helhedsplan_kaloe_bugt_a4.pdf

Som sagt, ser det hele alt for konkret og grydeklart ud, desværre.
Det er derfor vigtigt, om vi ved fælles indsats kunne forene lokalområdet til en samlet protest førend planerne føres ud i livet.

/Rasmus Holk Poulsen

----------------------------------------------------------

rmhp@sol.dk <rmhp@sol.dk>  24. jun. 2013 08.45 
Emne: Forslag til kommuneplan 2013 (2)

Har gravet et spadestik dybere i sagen, og har fundet følgende link:

http://syddjurs.odeum.com/dk/kommuneplan/status_og_offentlighed/status_og_offentlighed.htm

KOMMUNEPLANFORSLAGET FORVENTES ALTSÅ AT KOMME UD I HØRING(OFFENTLIGHEDSFASEN) I PERIODEN 9. JULI TIL 17. SEPTEMBER.

/Rasmus Holk Poulsen

 
Møde om NY lokalplan holdes Skovagervej 27, Rodskov, fredag den 28. juni kl. 19.30.
Elin Jakobsen <Elin@gjtransport.dk>  26. jun. 2013 08.38 
Hej alle
Vi er nogen stykker der vil prøve at opstarte en gruppe som kan tage til genmæle overfor kommunen.
Det er kun en opstarts fase hvor vi skal finde ud af, hvordan vi griber sagen an.
Vi håber at i kan komme og hvis i kender andre som er interesseret, må de meget gerne komme.
Mødet er hos mig – Skovagervej 27, Rodskov – fredag den 28. juni kl. 19.30. 
Med venlig hilsen
Elin Jakobsen
Kasserer
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net