Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

2013-02: Pris til Rodskov-Eskerod?

Syddjurs Kommunes Landsbypris 2013
Baggrund: Kultur- og fritidsprisen gentænkes ved et stort AWARD SHOW den 7. marts 2013 i Kom-Bi i Hornslet, hvor der som noget nyt sammen med yderligere 5 andre priser - skal uddeles Syddjurs Kommunes Landsbypris 2012!

Kriterierne for tildeling af årets landsbypris er:
1. Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen eller andre aktører.
2. Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt.
3. Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser veje til fornyelse og udvikling, - ikke nødvendigvis fysiske investeringer.
4. Stor frivillig indsats og bidrag med private penge eller fondsmidler.
5. Udvikling baseret på en planlagt udviklings indsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling indenfor de seneste 3-5 år.


Opfyldes kriterierne?

1. kriterie: Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen eller andre aktører.

Kriteriet opfyldes pga.: Fint, stærkt engagement og samarbejde mellem byens 2 foreninger (Beboerforening og Gymnastikforening). Fx. støtter vi hinandens aktiviteter og er også fælles om udarbejdelse og omdeling af fælles sæsonprogrammer.

2. kriterie: Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt.

Kriteriet opfyldes pga.: I Rodskov konstant nybyggeri og dermed nye beboere.

3. kriterie: Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser veje til fornyelse og udvikling, - ikke nødvendigvis fysiske investeringer.

Kriteriet opfyldes pga.:

a) Fornyelse: Ny struktur for brug af forsamlingshuset har medført at forsamlingshuset går nye tider i møde med en moderne og tidssvarende udlejning og lokale aktørers brug.

b) Udvikling: Især nyudvikling præger byens gymnastikforening med et konstant stigende medlemstal. Især de nye aktiviteter Havkajakklub, Yoga, Spring/rytme, Rodskov Outdoor (træklatring), 1.hjælp-kursus og familiesvømning tiltrækker vedvarende nye medlemmer og især børnefamilier.

c) Fællesspisning - med leg for de mindste.

4. kriterie: Stor frivillig indsats og bidrag med private penge eller fondsmidler.

Kriteriet opfyldes pga.:
a) Frivillig indsats: Den daglige drift af byens 2 foreninger er baseret på stor frivillig indsats, som er en forudsætning for det rige foreningsliv.

5. kriterie: Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling indenfor de seneste 3-5 år.

Kriteriet opfyldes pga.: Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats indenfor de seneste 3-5 år: Som nævnt tidligere

a) Er udvikling af ny struktur for brug af forsamlingshuset en forudsætning for at forsamlingshuset overlevede og i dag opfylder nutidens krav til et professionelt drevet forsamlingshus. LU: Ja, det var jo en forudsætning for at få de yngre og en stor del af borgerne i det hele taget til at bruge forsamlingshuset og aktiviteterne der igen - men det er ikke så let at beskrive den proces uden at træde nogen for nær.

b) Er vedvarende udvikling af gymnastikforeningens tilbud for at opfylde det moderne menneskes behov, gør at vi har et lokalsamfund, hvor fokus er på et aktivt og sundt liv .

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net