Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

Legestues lokaler efter 1.5.2005?

Til bestyrelsen i Rodskov-Eskerod Beboerforenings
Fra medlemmer i området

Forslag:
Kombineret værested, værksted og netcafé for medlemmer af beboerforeningen indrettes i Legestuens lokaler pr. 0105.05.


Forslag
Legestuens lokaler gøres til kombineret værested, værksted og netcafé for medlemmer af beboerforeningen.
  

Baggrund
1) Det er i januar 2005 annonceret, at legestuen nedlægges og flyttes til Hornslet pr. 1.5.
2) Ved Landdistriktrådets mødet d. 06.01.05 i Forsamlingshuset blev der foreslået etablering af et værested/værksted og en netcafé, i forbindelse med tiltag, der kunne gøre det bedre, at bo i landdistriktet (Rodskov-Eskerod-Havhusene).

  
Argumenter

  1. Det vil virkeligt give et ryk i byen.
  2. Værested/værksted: Det var Ejnar Røberg, der ved mødet d. 06.01.05 i Forsamlingshuset kom med forslaget om et værested med fx. værkstedfaciliteter.
    Beboernes brug af disse faciliteter kan give større sammenhold i byen.
  3. NetCafé: Her tænks især på ældre beboere, der her kan samles om at få tingene til at fungere og for at udveksle erfaringer.
  4. Vi kan sige, nu kommer nogle af Brugsens penge beboerne til gode.
  5. Beboerne får noget for deres kontingent.
  6. Virkeligt gode og velegnede lokaler inddrages til alle beboeres brug og IKKE kun som nye "selskabslokaler", da der er rigeligt af disse.

  
Finansiering
Det er vel kun NetCafé'en, der er forbundet med omkostninger. En forudsætning for en Netcafé er en telefonlinie som er til stede.
 Hvordan etablering og drift skal finansieres må være et godt emne at diskutere i en bred kreds.
Fx. kunne der nedsættes en arbejdsgruppe hvor fx. Einar Røberg indgår.

  
Tidsplan
Da det øjensynlig er afklaret mht. legestuens flytning til Hornslet
pr. 1.5, så kan planlægningen allerede starte nu (!).

  
Etableringstrin
1. Værested/værksted pr. 1.5.2005
2. Dernæst netcafé når finansiering er på plads.

Forslaget som fil
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net