Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

12.4.2010. Rodskov Skov til salg

Til orientering: Skoven til salg. men det ændrer vel ikke off. adgang til naturperlen ....
 
 
Rodskov Skov, 8543 Hornslet / Østjylland. 18,7 hektar vedmasserig og frodig skov. 3,35 mio.kr.
Rodskov Skov er en frodig og vedmasserig skov og jagtejendom, på 18,7 ha., beliggende ved Hornslet mellem Århus og Rønde.
Ejendommen er velarronderet og ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej. Det vurderes, at det er begrænset, hvor meget publikum som kommer i skoven. Terrænet i skoven er jævnt til lettere kuperet, og skoven gennemskæres af en mindre å, som strømmer kraftigt, og som gennem tiden har gravet sin egen lille slugt ind igennem skoven. Herudover rummer skoven flere lavninger, moser og en udsigtshøj.
Skoven er frodig, og boniteten ligger hovedsagelig mellem 1 og 2, afhængigt af det konkrete areal og den konkrete bevoksning og træart.
  
Bevoksningerne spænder lige fra flotte 150 årige ege og bøge bevoksninger, til mellemaldrende løv og nåletræsbevoksninger samt mere naturprægede områder med elleskov m.v. Der er dog en klar overvægt af flotte 150 år gamle ege- og bøgebevoksninger. Vedmassen i skoven er betydelig, ikke mindst i de gamle egebevoksninger, som samtidig har en meget høj kævlekvalitet. Den økonomiske værdi af disse hugstmodne bevoksninger er ligeledes betydelig.
  
Rodskov Skov har en særdeles god jagt. Jagtmulighederne omfatter råvildt, fasaner, duer, snepper, harer, ræv og andet småvildt. Alt i alt er Rodskov Skov en dejlig lille frodig, velarronderet og vedmasserig skov og jagtejendom, beliggende fredeligt og roligt, men stadig tæt på Århus. Ejendommen udgør en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit af næsten alle, privat og i selskabsform.
  
Areal: 18,7 ha.
Pris: 3.350.000 danske kr. kontant.
  
Se:
http://www.asgerolsen.com/index.php?M=998-0-0&p_id=95&P=2-0-0
Udførligt Prospekt kan downloades her ved tryk på "hent prospekt".

-----
Tak til Per L.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net