Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

2011: Kraftig nyhed: 5.000 nye beboere i Rodskov by?

22.6.2011
Video fra TV 2, ØSTJYLLAND

I Syddjurs vil politikerne med borgmesteren i spidsen lokke nye skatteydere til området ved hjælp af byggegrunde med havudsigt og smuk natur.
  
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/06/21?video_id=20283&autoplay=1

17.6.2011: Debatindlæg
Guld og grønne skove

Fra Henrik Okkels.Hovgårdvej 26 - Rodskov, 8543 Hornslet - 8699 6799 & 2421 6799 - henrik.okkels@gmail.com
  

Guld og grønne skove
Skåde Bakker, Klampenborg - nej "Kalø Bugt" - argumentet var rige tilflyttere og et løfte om hensyn til herlighedsværdierne
  

På mødet onsdag 15. juni i Rodskov Forsamlingshus talte Kirstine Bille varmt for byrådets hede drømme om "Kalø Bugt" - det "brand", der med 10.000 topskatteydere skal føre Syddjurs Kommune trygt i havn i en fremtid med flere ældre og færre børn.
  

Fremtidsbyen skal placeres mellem og syd for Eskerod og Rodskov, en mastodont en halv gang større end Hornslet i dag, der vil ødelægge det enestående kulturlandskab næsten ned til kysten og glæde i hvert fald én større og flere små af de nuværende lodsejere.
  

Skåret ind til benet er der to argumenter: Kommunen kommer til at mangle rige og veluddannede skatteydere - og uden en plan for Eskerod-Rodskov og kysten vil de landskabelige værdier blive ødelagt af ustyrlige og profithungrende byggematadorer. Derfor skal den nye "storby" rettes ind efter en kommunal lineal, der kan sikre naturen, landskabet og de grønne skove. Kirstine Bille svarede ikke på, hvorfor kommunen pludselig var blevet så magtesløs.
  

Argumentationen er næsten lige så smart som i 16. afsnit af Matador, hvor borgmesteren truer borgerskabet med en folkepark på Fedet, så de pæne mennesker anført af Mads Skjern "frivilligt" tilbyder at betale for den nye vej til Varpemark Huse.
  

Kirstine Bille talte smukt om hensyntagen til kulturlandskabet, om økonomisk bæredygtighed, naturbeskyttelse og miljøbevidsthed, så ikke et øje var tørt. Men hun blev mærkelig ukonkret, når der blev spurgt til, hvordan man kan bygge til 10.000 nye skatteydere - og bevare de herlighedsværdier, som skal få dem til at købe de nye huse.
  

Det ser ud til, at "charteret" - fint skal det være! - også er et forsøg på at genoplive det skindøde projekt om et industriområde i kilen mellem Landevejen og Motortrafikvejen. Charteret og den efterfølgende helhedsplan for området har formentlig til hensigt at få Miljøstyrelsen til at omgøre sit nej fra forrige år til kommuneplan 2009. Og det er i og for sig legitimt nok.
  

Men der er andre problemer: Hvordan vil Kirstine Bille overbevise os om, at det vil være muligt at bevare dynamikken i de andre eksisterende byområder i den centrale og vestlige del af kommunen, når der skal slås så voldsomt på tromme for "Kalø Bugt"? Også her fik vi besværgelser i stedet for svar.
  

Og hvordan hænger en så massiv vestlig udbygning sammen med et rådhus i Ebeltoft? Kirstine Bille talte i forrige uge om den skuffende "sognerådsmentalitet" i byrådet - helt uden selvironi, for er der noget mere eklatant eksempel på sognerådsmentalitet end at lægge vores rådhus i Ebeltoft?
  

Naturligvis skal og vil der blive bygget i området mellem Løgten og Rønde - men det skal være nord for Landevejen (som fx i Ugelbølle og Rodskov) og i meget begrænset omfang umiddelbart syd for den.
  

Charteret lægger op til en massiv miljøødelæggelse i ly af den nye planlov (vedtaget i maj), som borgmesterens eget parti sammen med den øvrige opposition har lovet at ophæve efter valget.
  

Omsorgen for miljøet i charteret, og i det borgmesteren og hendes udviklingschef sagde i Rodskov, er lige så troværdigt som elefanten, der sagde til musen, at den skam ville sætte sig meget forsigtigt på den.
  

Henrik Okkels 17.6.2011

15.6.2011: Borgermøde. Baggrundsmateriale.
-  DN, Danmarks Naturfredningsforening. Baggrundsmateriale om Lempelse af planloven, læs her på DN's hjemmeside: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=25686 (Tak til Henrik O.)
  
- TV2: http://www.tv2oj.dk/artikel/70582:Syddjurs--Ny-attraktiv-by-langs-Kaloe-Bugt
  
- Stiften: http://stiften.dk/syddjurs/borgermoede-knubs-til-nye-byer-ved-kaloe-vig

Informationsmøde ons. 15.6.2011, 19.00 om fremtidens byudvikling langs Kalø Bugt
15.6.2011: Informationsmøde
Fremtidens byudvikling

Ca. 250 beboere + TV2 + div. aviser var mødt op til dette velbesøgte borgermøde med borgmesteren.
Se flere billeder fra mødet, - klik her!

Informationsmøde ons. 15.6.2011, 19.00
Fremtidens byudvikling

Informationsmøde ons. 15.6.2011, 19.00 om fremtidens byudvikling langs Kalø Bugt
Tid: Onsdag d. 15. juni kl. 19.00 - 21.00
Sted: Rodskov Forsamlingshus
Hovgårdvej 3, Rodskov - 8543 Hornslet
Tilmelding senest den 13. juni 2011 til:
plan.udvikling.kultur@syddjurs.dk
   

Syddjurs Kommunes byråd har vedtaget at igangsætte udviklingen af Kalø Bugt-området som et sammenhængende byområde fra Djurslandsmotorvejens afslutning til Rønde.
  
Samtidig ønsker byrådet at arbejde for udviklingen af et helt nyt byområde langs Kalø Bugt. Et byområde, der på sigt kan rumme 3.000, 5.000 eller måske 10.000 mennesker.
  
Der er tale om et langsigtet projekt, og Syddjurs Kommune vil gerne invitere alle med interesse for dette projekt til et indledende informationsmøde, hvor borgmester Kirstine Bille vil orientere om baggrunden og perspektiverne for Kalø Bugt som et fremtidens byområde, ligesom projektet vil blive præsenteret.
For nærmere information om projektet se
www.syddjurs.dk/kaloebugt

Program
12.5.2011: Hornslet Distriktsråd meddeler:
Hornslet Distriktsråd planlægger et borgermøde i Rodskov Fosamlingshus i Aug./sept. om Syddjurs Kommunes bosætningsstrategi og udbygningen i "Kalø-Bugt"-området.

Det er distriktsrådets ønske, at de forskellige parter, som har været med i
udarbejdelsen af planerne, er repræsenteret på mødet.

Mere konkrete oplysninger om mødet offentliggøres, så snart de foreligger.

Hele bosætningsanalysen kan læses på:
http://www.syddjurs.dk/Dagsorden/MeetingView.aspx?meeting_id=1188

23.03.2011:
Til orientering ...
På syddjurskommune.dk ligger vores kommunes helt nye prospekt omhandlende den "nye by til 5000 beboere", der skal ligge lige her.
  
Fra prospektet:
Syddjurs Kommune går nu i offensiven og lancerer udviklingen af Kalø Bugt-området - et sammenhængende byområde fra Djurslandsmotorvejens afslutning ved Løgten til Rønde med egen identitet og stedskvalitet.
Samtidig ønsker Syddjurs Kommune at udvikle et helt nyt byområde langs Kalø Bugt. Et byområde, der på sigt kan rumme 3.000, 5.000 eller måske 10.000 mennesker. Det nye byområde skal udvikles etapevis over de næste mange år på baggrund af rådgivning og konkurrencer for de bedste arkitekter, byplanlæggere, økonomer og sociologer.
---
Læs mere her:
http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Forside/Alle+aktuelle+nyheder?Obj=77A615E3-6A59-4D45-BD0C-AE9F7D5097C5

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net