Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

Rodskov Petanque Arena - Referater

Petanque-klub - Aktivitetsudvalg, mødereferat

Nyeste aktivitetskalender er altid også på Petanque-forsiden, klik!

2015

5.5.2015: Referat fra petanque-stormøde

150505-RGF-Petanque-Stormøde-Referat.pdf
2014

28.7.2014: Referat fra petanqueudvalgsmøde

140728-RGF-Petanque-A-møde-Referat.pdf

1.6.2014: Referat fra petanqueudvalgsmøde mm.

140601-RGF-Petanque-A-møde-Referat.pdf

6.5.2014: Referat fra petanqueudvalgsmøde mm.

140506-RGF-Petanque-A-møde-Referat.pdf 140506-Petanquestævne 2014.pdf

8.4.2014: Referat fra petanque-stormøde

140408-RGF-Petanque-Stormøde-Referat.pdf
2013

10.11.2013: Referat fra petanqueudvalgsmøde

131110-RGF-Petanque-AMøde-Referat.pdf

23.6.2013: Referat fra petanqueudvalgsmøde

130623-RGF-Petanque-AMøde-Referat.pdf

9.5.2013: Referat fra petanqueudvalgsmøde

130509-RGF-Petanque-AMøde-Referat.pdf

21.4.2013: Referat fra petanqueudvalgsmøde

130421-Petanquestævne 2013.pdf 130421-RGF-Petanque-AMøde-Referat.pdf

15.4.2013: Referat fra petanque-stormøde

130416-RGF-Petanque-Stormøde-Referat.pdf

29.1.2013: Referat mm. fra petanqueudvalgsmøde

130129-RGF-Petanque-AMøde-Referat 130210-RGF-Petanque-Aktivitetskalender2013-v2 130129-RGF-Petanque-Aktivitetskalender 2013
2012

25-10.2012: Referat mm. fra petanqueudvalgsmøde
Bl.a. Julefrokost Onsdag den 28. november kl. 18.30 i klubhuset

121025-RGF-Petanque-AMøde-Referat 120726-RGF-Petanque-Julefrokost 2012

16.8, 23.8 & 13.9. 2012: Referater fra petanqueudvalgsmøder
Bl.a. Åbent Landbrug på Rodskovgård 16.9.2012.

120816-120823-120913-RGF-Petanque-AMøde-Referat

 26.7.2012: Referat fra petanqueudvalgsmøde
Hvad betyder Rodskov Petanque for byen Rodskov?

120726-RGF-Petanque-AMøde-Referat

12.7.2012: Referat fra petanqueudvalgsmøde

120712-RGF-Petanque-AMøde-Referat

24.5.2012: Referat mm. fra petanqueudvalgsmøde

120524-RGF-Petanque-AMøde-Referat 120524-RGF-Petanque-AMøde-Opgaveliste-Grisefest-120609

3.4.2012: Referat fra petanquemøde

120403-RGF-Petanque-Møde-Referat

20.3.2012: Referat fra petanqueudvalgsmøde

120320-RGF-Petanque-AMøde-Referat

17.1.2012: Referat fra petanqueudvalgsmøde

120117-RGF-Petanque-AMøde-Referat

2.8.2011: Referat fra petanqueudvalgsmøde

110802-RGF-Petanque-AMøde-Referat
2011

26.7.2011: Referat fra petanqueudvalgsmøde

110726-RGF-Petanque-AMøde-Referat.doc

23.6.2011: Referat fra petanqueudvalgsmøde

110623-RGF-Petanque-AMøde-Referat.doc 110623-RGF-Petanqueskole i Rodskov.doc 110517-RodskovPet-Referat.doc 110517-RodskovPet-Referat-Idé-Skole.doc

17.5.2011: Referat fra petanqueudvalgsmøde
Møde i klubhuset tirsdag den 17. maj 2011
Tilstedeværende: Anna Orla, Jens og Hans
Fraværende: Niels
Referent: Hans

1. Petanqueskole
Vi har haft en samtale med DGI (Kian Mejdal) om at vi i stedet for kasteøvelser, går hele vejen og laver en petanqueskole, hvis foreløbige program blev fremlagt til diskussion.
Der er valgt torsdag aften, idet hverken vi eller vores naboklubber spiller på det tidspunkt.
Lé Petit træner torsdag i ulige uger. Hans kontakter DGI.

Vi drøftede om det skulle koste noget eller være gratis. Konklusionen blev at 20,- kr. pr. deltager ville være passende igennem hele programmet, som betales 1. dag. Vi er af den opfattelse, at et sådant arrangement skal koste lidt, og overfor DGI kan vi hævde at det er til rengøring. Undervisningen koster ikke Rodskov Petanque noget.

Programmet som danner grundlaget for den videre korrespondance med DGI, er vedlagt. (Dette program er sendt 12. maj til Niels og debatteret 17. maj.)

Sidste nyt: DGI arbejder på sagen. Vi hører nærmere fra René Skovsager.
  
2: Evaluering efter fællestræningen i Rodskov tirsdag den 10. maj.
Det var en vellykket aften, hvor vi i forvejen havde lavet numre på selvklæbende label, så deltagerne bedre kunne finde deres medspiller og modstander. Numrene blev skrevet på den store tavle samt hvilke baner der skulle spilles på. Der var 45 spillere.
  
3: Vi talte lidt om vores Petanquestævne 19. juni.
Anna fortalte at Bodil, Merete og Anna laver salat.
Der blev nævnt at Skødstrup petanque ikke havde fået invitationen, så Hans kontakter formanden og undersøger om der er interesse.
Sidste nyt: Invitationen er sendt pr. mail til formanden.
  
4: Orla orienterede om at han har udsat baneafretningerne.
Fremover er banerne 11 og 12 kommet med ind i vores baneturnus, således at vi fremover spiller på alle baner til daglig.
  
5: Der blev også talt om ukrudt omkring klubhuset.
Petanque holder selv petanquebanerne fri for ukrudt.

19.4.2011. Referat fra aktivitetsudvalgmøde
Møde i klubhuset tirsdag den 19. april 2011
Tilstedeværende: Anna, Niels, Jens og Hans
Fraværende: Orla
Referent: Hans
Udsendes pr. mail til: Jørgen, Ove, Niels og Hans
Kopi til Anna, Jens og Orla
  
1: Kontingent
Der blev fremlagt kopier af korrespondance mellem kasserer Jørgen H. Tscherning og Hans.
Hans læste op og der blev debatteret, hvor høj kontingentet skulle være i 2011.
Der blev lagt vægt på at vores omkostninger ikke ville overstige de budgetterede 3.000,- kr.
Derudover skal der også tages hensyn til de omkringliggende klubbers kontingent niveau.
Det blev enstemmigt vedtaget, at vi vil fortsætte med uændret kontingent - nemlig 2 x 80 kr. i alt 160,- kr. for året 2011.
  
2: Til fællestræningen i Rodskov tirsdag den 10. maj blev følgende menu foreslået:
 ½ medister, ½ grillpølser m/ brød
Som deltagerne selv griller.
Der er ingen forud tilmelding. Sidste år var der ca. 40 spillere.
   
3: Petanquestævne 19. juni kl. 9.00.
Indbydelserne vil blive udsendt i denne uge til:
Vennerne Allingåbro, Ådalen (Lime), P95, Hornslet IF og Egå.
Vi starter dagen med kaffe og rundstykker samt en lille skarp. Derefter spilles der 3 spil med lodtrækningsmakker, og så spiser vi pattegris skænket af Elkjær- og Rodskovgård.
Der spilles i alt 5 runder, hvorefter der er præmier til de 5 bedste.
Der vil også blive solgt amerikansk lotteri.
Niels tager sig af præmier fra sponsorer og alle tilmeldelser.
  
4: Kasketter m/klublogo
Der kom et forslag om at købe kasketter m/klublogo, som så kunne sælges til halv pris.
Vi tjekker stemningen på søndag.
   
5: DGI-instruktør
Hans kontakter DGI vedr. instruktør. Det er især kasteteknik vi mangler i første omgang.
Derefter overvejer hvordan vi kan udvikle vores spil fremover. Evt. selv få uddannet instruktører.
  
6: Nye medlemmer
Der er besluttet at Jens har ansvar for nye medlemmer. D.v.s. tager dem "hånden" første dag, således at vi sikrer at personen får et positivt oplevelse allerede den første dag.

Petanquemøde i Rodskov
Tirsdag 12.4.2011, 20.00

Dagsorden:
1. Beretning for året 2011.
2. Nye tiltag i 2011.
3. Valg af aktivitetsudvalg ved formand og kasserer..
4. Evt.

Forløb:
19 deltager inkl. Formand og kasserer.
Referent: RGF's formand Ove Hougaard.

1. Beretning for året 2011.
Martin fortæller om alle arrangementerne RGF har deltaget i.

2. Nye tiltag i 2011.
Afstemt og godkendt: At der betales helårligt kontingent 150 + 2 * 80 = 310  pr. kalenderår.
Niels står for drikkevarer og fortæring.        
Orla står for baner, opretning, ukrudtbekæmpelse.
Anna står for klubhuset når der spilles petanque (Kaffe og div.)        
Alle hjælper alle med andre gøremål (Åbning og Oprydning).            
Hvis aktivitets udvalg ikke kan få hjælp til opgaver, så kan de købe hjælp for 100,,- pr. time omkostnings godtgørelse.        

3. Valg af aktivitetsudvalg ved formand og kasserer.
Følgende blev valgt:
 

  • Anna Mogensen [kasserer. klubhuset, kaffe og div.], bestyrelsesmedlem, som bestyrelsens repræsentant. - Bakken 16, Rodskov.  86-996867.
  • Jens Alstrup, menigt medlem. - Landevejen 59 A, Rodskov. 40-869590.
  • Orla Lund [baner, opretning, ukrudtbekæmpelse], menigt medlem. - Skovsvinget 20, Rodskov. 86-994286. orlalundrodskov@gmail.com
  • Hans Urbak, formand. - Nyvej 11, Hornslet. 86-995104, 60-665960. hans@urbak.com
  • Niels Ditlefsen [drikkevarer og fortæring], menigt medlem. - Edderfuglevej 24, Studstrup.  86-991716 & 27-983000.  niels.ditlefsen@gmail.com

4. Evt.
Klubben deltager d. 7/5 på Løgtenmarked.

2010
Petanque-klub - Aktivitetsudvalg, mødereferat
Mødedato 5.10.2010 og 26.10.2010.
Udvalgets medlemmer
Anna Mogensen, bestyrelsesmedlem, som bestyrelsens repræsentant. - Jens Alstrup, menigt medlem. - Orla Lund, menigt medlem. - Niels Ditlefsen, menigt medlem.  - Holger Lauritzen, menigt medlem. Udtrådt 26.10.2010. - Kay Jensen, menigt medlem. Indtrådt 26.10.2010.
Referent: Niels D.

Referat mødet 5.10.2010
Fødselsdage, mærkedage
På mødet blev følgende besluttet: På fødselsdage, mærkedage mm. må man selv medbringe øl, brændevin og andet. På alle andre dage: Her køber man klubbens varer som er øl, vand, kaffe mm.

Referat mødet 26.10.2010
På mødet var der enighed om følgende:
1. Vin-spil første søndag i vintermånederne
I vinterhalvåret, december-marts, spiller vi "vin-spil" første søndag i måneden. Det koster 5 kr. at deltage. man kan dog deltage uden at betale, men så deltager man ikke i "vin-spillet".
2. Ændring i udvalget
Holger Lauritsen, Hornslet er udtrådt af udvalget. Ind er kommet Kay Jensen, Løgten
3. Generalforsamling Tir. 25.1,2011, 19.30:
Såfremt der er ønsker om at vi holder et petanque-møde efter generalforsamlingen 25.1 så giv besked til udvalget.
4. Telt til at spille udendørs i om vinteren?
Det blev drøftet om vi skal leje eller købe et telt til at spille ude i om vinteren. Orla L. vil undersøge med de andre klubber om de er interesseret i at deltage i betalingen. Økonomien skal hænge sammen.
5. At spille indendørs i Forsamlingshuset
Såfremt der er nogle, der vil spille indendørs i Forsamlingshuset, så giv udvalget besked!
Referat petanque 5.10.2010 og 26.10.2010

Mødedato: Tirsdag d. 3.8.2010

Referat fra møde i RGF's petanqueudvalg

Til stede: Anna Mogensen, Orla Lund, Jens og Niels Alstrup.
Fraværende: Holger Lauritzen.
Referent: Anna Mogensen.

Dagsorden/emner

1. Tag på klubhus: Orla og Niels har repareret taget på klubhuset, 1 flaske vin til hver bevilliget.

2. Ny struktur på spillet: Der spilles efter kort. Alle baner skal bruges. Deltagere bestemmer ikke mere, hvor de vil spille, men får anvist en plads. Opfattes af nogle som meget teknisk.


3. Vand på banerne: Orla arbejder videre med undersøgelse af dræn på banerne.

Referat petanque 3.8.2010.

Mødedato: 20.4.2010

Referat fra møde i RGF's petanqueudvalg
Deltagere: Anna Mogensen, bestyrelsesmedlem, som bestyrelsens repræsentant. Jens Alstrup, menigt medlem. Orla Lund, menigt medlem. Niels Ditlefsen, menigt medlem.
Fraværende: Holger Lauritzen, menigt medlem.

Referent: Anna M.


Referat
1. Maling til væg og stolper indkøbt: Niels D. har ifølge aftale med foreningens kasserer indkøbt maling.


2. Stenmel til baner indkøbt: Niels D. har ifølge aftale med foreningens kasserer indkøbt stenmel.


3. Sækkevogn indkøbt: Efter mødet har Niels D. indkøbt sækkevogn.


4. Ekstra petanque: Der spilles petanque en ekstra gang hver tredje torsdag kl. 13.


5. Lys på banen: I forbindelse med lys på fodboldbanerne skal der tages hensyn til bedre lys på petanquebanerne. Fodboldklubben skal kontaktes.


6. Papvin som supplement til øl: Niels D. foreslår papvin til spillerne. Anna M. foreslår i stedet flaskevin, som deltagerne så kan gå sammen om og dele, da der kan opstå problemer med papvin-rester. Intet aftalt.

20.4.2010: Møde i aktivitetsudvalg

13.4.2010, Rodskov Petanque: Aktivitetsudvalg dannet.

Referat fra mødet:
Referent Jørgen H. T.


Der blev foretaget 2 skriftlige afstemninger om Forslaget, - se nedenfor -


1) Spørgsmålet lød: "Skal vi ha' et aktivitetsudvalg som foreslået?".
Afstemningsresultat: For forslaget stemte 15 ja og 6 nej.
Konklusion: Der skal dannes et aktivitetsudvalg med det anførte mandat.


2) Spørgsmålet lød: "Skal udvalget bestå af de i forslaget nævnte 5 personer?".
Afstemningsresultat: For forslaget stemte 12 ja og 10 nej.
Konklusion: Udvalg hermed nedsat med følgende medlemmer:


Anna Mogensen, bestyrelsesmedlem, som bestyrelsens repræsentant. - Bakken 16, Rodskov. Tlf.: 86-996867.


Jens Alstrup, menigt medlem. - Landevejen 59 A, Rodskov. tlf.: 40-869590.


Orla Lund, menigt medlem. - Skovsvinget 20, Rodskov. Tlf.: 86-994286.


Holger Lauritzen, menigt medlem. - Kvædevej 42, Hornslet. - Tlf.: 86-975130.


Niels Ditlefsen, menigt medlem. - Edderfuglevej 24, Studstrup. Tlf.: 86-991716 og 27-983000. Mail: bkd@email.dk

13.4.2010: Referat kan hentes/udskrives her

13.4.2010: FORSLAGET
Forslag indsendt 20.1.2010 af Niels D.

Fra referat fra Generalforsamling 26.1.2010 (Klik her!)
Forslag til generalforsamlingen
Det foreslås, at der i Petanque vælges et aktivitetsudvalg, bestående af 5 medlemmer.
A. Medlemmer
Anna M., bestyrelsesmedlem, som bestyrelsens repræsentant.
Jens A., menigt medlem.
Orla L., menigt medlem.
Holger L., menigt medlem.
Niels D., menigt medlem.

B. Mandat
1) Udvalget kan frit disponere over "Kaffekassen" og det på årets budget afsatte beløb til petanque-aktiviteter.
2) Referat til bestyrelsen efter hvert møde.

 

Generalforsamlingen 26.1.2010 besluttede
1) Aktivitetsudvalget skal indkalde til petanque-møde i april 2010, hvor den endelige konfirmering af forslaget skal finde sted.
2) Mødet skal varsles via foreningens sommerprogram, der udsendes medio marts 2010.

Rodskov Petanque, 10-års-jubilæum juni 2003.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net