Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

Herluf Helbo (1946-2011)

1996: Den gamle skole - "Røde Skole" renoveres.

Skrevet af Herluf Helbo 2010. Herluf Helbo døde 2011.

Herluf Helbo's lokale bestyrelsearbejde

Grundejerforening Skovsvinget
blev stiftet i 1969 på Møllerens Hus.
Herluf Helbo blev forenings første kasser, det er jeg for øvrigt blevet igen.

Rodskov Gymnastikforening
Formand for Gymnastikforening i 7 år fra 1972 - 1979.
Det var en meget aktiv forening, vi hold 90 års Jubilæum i 1873.
Vi havde Præmiewhist. Det gav et lille overskud så vi kunne købe materialer til klubhus.

Gymnastikforeningens klubhus
Det fik vi op at stå på frivillig basis.

Badminton
Badminton i Rodskov Forsamlingshus fik vi flyttet til Hornslet Hallen.
Bestyrelsen blev udvidet fra 5-7.

Rodskov-Eskerod Beboerforening
Herluf Helbo var formand i Beboerforeningen i 4 år, 1982 - 1986.
Men der var ingen økonomi i den forening.
Så vi fik lavet efterisolering af Forsamlingshuset, Den røde skole og Den hvide skole.
Der kom også nyt tag på Den hvide skole, alt sammen på frivillig basis.
Vi forpagtede haven ud til de nærmeste naboer
Derefter havde vi en god økonomi.

Rosenholm Bådelaug
Herluf Helbo har også været med til placering af bådelaugets ved stranden.

Rodskov Brugsforening
Formand for Brugsforeningen 1999 -2001
Vi sagde farvel til vores mangeårige uddeler Jørn Madsen i året 2000.
Fik i 2000 en ny uddeler. Det kostede vores eksistens, samt kr. 700.000. - På et år.
Sammenlægning og fusion med Brugsen Thorsager og opløsning af Rodskov Brugsforening.
Så kom der et sagsanlæg fra 31 medlemmer mod den siddende bestyrelse.
Det er ikke et lønnet job, at være formand for Brugsforeningen, så jeg trak mig omgående og Jørgen H. Tscherning blev formand i stedet..


- Heluf Helbo, 2010.

 
Herluf Helbo, tømrermester, Skovsvinget.

1983: Herluf Helbo holder tale ved Gymnastikforeningens 100-års jubilæum i 1983. Herluf Helbo var i 1983 formand for Beboerforeningen.

1983: Heluf Helbo. På håndboldholdet ved Gymnastikforeningens 100-års jubilæum i 1983. Herluf Helbo var i 1983 formand for Beboerforeningen.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net