Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

2009: Industri/boligområde i Eskerod?

23.02.2010 Syddjurs Kommuneplan 2009 blev vedtaget af Byrådet den 17.12.2009 og offentliggjort i dag.

Byrådet ønskede at udlægge et større areal ved Eskerod til Erhverv, men Miljøcenter Århus nedlagde veto herimod. Området er dog udlagt som perspektivomåde, hvilket er en hensigtserklæring om, at der i fremtiden skal ske en udvikling på området, men området er altså ikke udlagt i kommuneplanen.

Planen kan ses i den endelige udgave på Syddjurs Kommunes hjemmeside

www.syddjurs.dk/kommuneplan2009

se også her

1.11.2009: Forslagene, kommentarer og høringssvar

Planer, kommentarer og høringssvar fra vores lokalområde er samlet pr. område

  
Se alle høringssvar til den generelle plan:

http://www.syddjurs.dk/Portaler/Politik+og+Demokrati/Kort+og+planer/Kommuneplan+2009/Høringssvar

15.9.2009: Offentligt møde tirsdag d. 15. september 2009 kl. 19.00 i auditoriet på den Økologiske Landbrugsskole. Adresse: Skovridervej 1, 8410 Rønde.

Læs mere på kommunens hjemmeside, - klik her!

11.8.2009: Nye planer for Eskerod og Rodskov

Nu er forslag til kommuneplan sendt til politisk behandling, - klik her for at læse forslaget.

Det ser ud som om erhvervsområdet alligevel er med.

Desuden udlægges et nyt boligområde (!) mellem Eskerod og Landevejen fra skolestien og over mod en linie fra spidsen af Lene U's Have og op til det sidste hus på Landevejen.


Side 71 om "bybåndet"

Byudvikling i bybåndet mellem Ugelbølle, Følle og Rønde forlænges mod vest til Eskerod og Rodskov med nyt byudviklingsområde til erhvervsformål ved motorvejstilslutningen vest for Eskerod.
I Rodskov ændres et eksisterende erhvervsområde til boligområde og i Eskerod planlægges for en udbygning af landsbyen i form af et nyt boligområde
attraktivt beliggende i forhold til kysten, som del af Erhvervstænketankens anbefalinger/projekter.


Side 93 om Erhvervsarealerne

Erhvervsarealerne omfatter blandt andet et større område ved Djurslandsmotorvejens
afslutning (Eskerod), der udlægges som erhvervsområde målrettet videns- og serviceerhverv og dermed skaber forudsætningen for etableringen af en Syddjurs Videnpark i et attraktivt erhvervsmiljø tæt på Århus.


15.4.2009: Høringssvar fra Århus, dvs Miljøministeriet

Fra Lars Lund, Eskerod:

Som i kan se af høringssvar (se lige nedenfor) lader det til, at Miljøcenter Århus, dvs. Miljøministeriet, deler vores synspunkt om placeringen af erhverv i det åbne land! Udmeldingen må tolkes sådan, at miljøcentret ikke vil tillade udlægget.

23.3.2009: Høringssvar fra Miljøcenter Århus

1.4.2009: Høringssvar

Biotopen: Svar fra Palle S. Johannesen, Pusthusvej Landzonen: Svar ved Erik og Ellen Keller, Højgård. Landsbyen: Svar underskrevet af 50 beboere (Lars Lund)

Temaer til Syddjurs Kommuneplan - forudgående offentlig høring.

Læs mere på Syddjurs kommunes hjemmeside, - klik her!

Syddjurs, lokalplaner. Eskerod: Se side 8.
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net