Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 
0703281004Entre

Oscar afløse for en stund ved billetsalget.

 

 

Vellykket opvisning i Rodskov Gymnastikforening fredag 28.3.2008 - selvom X-faktor-finale
 
 
Flere fotografier, klik her!

Fotografering
Selvom opvisningen i Rodskov Forsamlinngshus først starter kl. 19.00 møder gymnasterne ½ time før til fotografering.
Billederne er meget populære da de bliver indrammet og ophængt i foreningens klubhus, så flittige medlemmer kan finde et billede af sig selv år efter år.
 
Masser af traditioner
Opvisningen er fyldt med traditioner: Først gymnasternes fælles indmarch med foreningens fane forrest. Herefter fællessang hvor alle synger "Jeg ved en lærkerede". Så byder formanden velkommen og forsøger samtidig at reklamere for sommerens aktiviteter og foreningens sponsor.
Herefter er der uddeling af gaver til alle trænere og foreningens vandrepokal overrækkes til en eller to personer, som i det forgangne år har gjort en særlig indsats for foreningen.
 
Vandrepokal
Den store sølvpokal gik i år til de 2 trænere Trine Vinther og Charlotte Odgaard, begge fra Eskerod. Trine Vinther og Charlotte Odgaard er trænere for foreningens puslinge-hold i Rodskov Forsamlingshus. De fik pokalen på grund af deres store indsats med puslingeholdet og deres åbenhed omkring at tage børn med som ikke opfyldte minimum-kravet på 3 år.
 
Sponsor
Foreningen indgik i 2005 en sponsoraftale med OK-benzin, der betaler 10 øre pr. liter benzin, når medlemmer med OK-benzin-kort tanker op. Derfor kunne Rodskov Nærbutik/OK under stort bifald overrække foreningen en gavecheck på næsten  11.000 kr.
 
Opvisning med 3 hold
Når alle gymnasterne er marcheret ud gøres der klar til selve opvisningen. Redskaber slæbes ind og ud imellem holdene.
Mest opmærksomhed og klapsalver høster altid puslingeholdet som følges nøje af forældre og for manges vedkommende, også af bedsteforældre. Men M/K-holdet flotte opvisning og Aerobic-holdets intensitet høstede også store bifald.
 
Fælles kaffebord kontra X-faktor-finale
Rodskov Forsamlingshus er ikke verdens største forsamlingshus, og normalt kan man ikke uden videre skifte fra opvisning til kaffebord, da salen skal ryddes og borde stilles op. Men i år trak finalen i X-faktor så meget, at det fælles kaffebord i år ikke var noget tilløbsstykke!
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net
Rodskov-Eskerod Portalen