Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

Fredningsm​øde d. 8. december kl. 10.00 i Forsamling​shuset

8.12.2014
Strid om byggegrunde
Uenighed om placering af nye boliger
Danmarks Naturfredningsforening går nu ind i kampen for at bevare et større naturområde ved Kalø Vig. ...
http://www.tv2oj.dk/artikel/237167:Syddjurs--Strid-om-byggegrunde
17.11.2014
Kære alle i Rodskov-Eskerod-Havhuse.
 Fredningsnævnet har indkaldt til offentligt møde vedrørende forslaget om fredning af området mellem Rodskov, Eskerod og Kalø Vig. Mødet afholdes mandag d. 8. december 2014 kl. 10.00 i Rodskov Forsamlingshus.
 Tilkendegivelserne på mødet vil indgå i behandlingen af sagen og være med til at danne grundlag for den kommende afgørelse.
 Forslaget har afgørende betydning for, hvordan den fremtidige udvikling af vores område kommer til at se ud. Derfor er det vigtigt, at så mange af områdets borgere som muligt møder op, og giver deres mening om en eventuel fredning til kende.
 Forslaget kan ses her:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=27516
De 3 bilag er også neden for...
Venlig hilsen  v./Lene Ulsted.  Rodskov-Eskerod Beboerforening.  Formand
Fredningsforslag 2014
•Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod (fredningsforslag, fredningskort, bilag)
Fredningsforslag_for_Kalo_Vig_ved_Rodskov_og_Eskerod.pdf Bilag_samlet Fredningskort_KS_26022014_200dpi
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net