Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

DGI Havkajak retningslinjer - Oversigt

Kursusbeskrivelser

DGI Havkajakroer-2 – Udvidet færdigheder (15.7.2014)

Målgruppe:
Kurset henvender sig til roere med en del erfaring og som ønsker at lære flere teknikker og tilegne sig færdigheder og kendskab til havkajakroning året rundt.
Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak hele året rundt og selv kunne planlægge egne ture i lokalt og kendt farvand, samt mindre ture i fremmed farvand i sommerhalvåret.
Indhold: Fokus er lagt på undervisning i flere redningsteknikker, skadesforebyggende roteknik, roteknikker i bølger, landing i brænding, samt teori i risikomomenter ved åbent farvand, kulde, vejr, navigation, færdselsregler, planlægning af ture, nødprocedurer, førstehjælp ved hypotermi. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. Kurset varighed 16 timer + 4 timer examen.
  
For medlemmer i Rodskov Havkajak gælder desuden:

 • Forudsætninger: Havkajakroer-1-certifikat. Skal kunne dokumentere 75 km's roning inden for sidste 12 mdr. & 6 timers kursus i 1. hjælp.
  1. hjælp: Du kan enten deltage i klubbens 6-timers kursus (A1) eller deltage hos anden kursusudbyder, hvor du skal deltage på kursus med uddannelsesniveau 'Minimum', der skal indeholde de 2 lektioner
  -
  Hjerte-lunge-Redning og
  - Livreddende førstehjælp.
  Har du et bevis
  med bl.a. disse lektioner og max. 3 år gammelt regnet fra bevisdato, vil du blive godskrevet dette krav.
 • Muligheder, farvand: Du må ro i danske farvande i perioden 1.5-31-10 og i vinterhalvåret i kendt farvand *).
 • Muligheder, ture: Max 1 med minimum roer 1-licens, I kendt farvand *).
 • Gæster: Som ved roer-1. Se Regler/rammer, - klik her!.
 • Færdigheder: Se ovenfor. Desuden skal beherskes dobbelt-makkerredning.
 • Genfriroes senest 1.7 efterfølgende år.
 • Svømmeprøve: Vær opmærksom på at alle kursus og licensfornyelse kræver aflæggelse af svømmeprøve, 600 m i svømmehal eller 400 m i havet i tilknytning til kursus/licensfornyelse.
 • Nøgle udleveres til klubbens kajakker.
 • Certifikat (Rokort med blåt logo) udstedes når forudsætninger opfyldt, gennemført kursus og bestået eksamen.
 • Medlemmer under 18 år skal aflevere samtykkeerklæring fra forældre.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajakroer 2 - Udvidede færdigheder.

*) Kendt farvand, er ikke noget bestemt område, men et farvand, hvor man på forhånd kender specielle temperaturer, vind og strømforhold, samt færdselsregler på vandet.

 
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net