Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

DGI Havkajak retningslinjer - Oversigt

Underviser niveauer

Vedtaget på instruktørmøde i Rodskov Havkajak 27.9.2010.

Brugerniveauer: Klik her!
DGI Havkajak klubinstruktør (hjælpeinstruktør)

Målgruppe: Kurset henvender sig især til nystartede foreningers hjælpere / undervisere, (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette i egen forening.
Hensigt: At give hjælpeinstruktøren færdigheder der gør, at denne kan hjælpe foreningernes nybegyndere i gang med at ro havkajak i lokalt farvand, samt være hjælper til havkajakinstruktører og kunne opbygge færdigheder til at deltage i havkajakinstruktør kursus. Hjælpeinstruktører kan undervise, men ikke eksaminere til Havkajakroer I.
Indhold: Fokus er lagt på det undervisningsmæssige i at komme i kajakken, vandtilvænning,
makkerredning, skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i, navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus!
Forudsætninger: Der er ingen adgangskrav til kursusdeltagelse, men der henstilles til, at man som minimum har de forudgående færdigheder beskrevet i Havkajakroer I.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajak klubinstruktør (hjælpeinstruktør)

Specielt Rodskov Havkajak:
Efter bestået kursus og svømmeprøve betraktes licens som roer-2 og licens fornyet.
/KW, 1.4.2011
 

DGI Havkajakinstruktør – Kursus 

  
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer.
Hensigt: At give instruktøren færdigheder der gør, at denne kan lede ture langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj -oktober), samt vinterture i lokalt farvand og instruere/eksaminere til Havkajakroer I og instruere til Havkajakroer II.
Indhold: Fokus over de tre weekender er lagt på friluftsliv og turplanlægning, sikkerhed, uhelds cases, undervisnings metodikker, teknisk undervisning, ergonomi, skadesforebyggelse, pædagogik og gruppeansvarsbevidsthed. Der udleveres bevis for tilfredsstillende gennemført kursus!
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have færdigheder svarende til Havkajakroer II, samt dokumentere at have roet min. 150km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand og vejrforhold op til 8m/s. Have prøvet kryds over åbent vand (3km). Mindst én 2-dages tur med overnatning og oppakning af kajak. Erfaring med formidling og undervisning af andre havkajakroere f.eks. som hjælpeinstruktør.
Gyldigt livredderbevis eller førstehjælpsbevis på minimum 12 timers kursus skal forevises.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajakinstruktør

DGI Eksamineret Havkajakinstruktør – Eksamen

  
Målgruppe:
Eksamen henvender sig til havkajakinstruktører, der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette og samtidig have papir på færdighederne efter DGIs retningslinjer.
Hensigt: At sikre at instruktøren besidder de turleder-, sikkerheds-og havkajakfærdigheder der gør, at denne kan lede ture med overnatning langs kysten i kendt og fremmed farvand i sommerhalvåret (maj oktober) og kendt farvand i vinterhalvåret, samt instruere/eksaminere til Havkajakroer I & II, Klubinstruktør og instruere til havkajakinstruktør.
Indhold: Eksamensfokus er lagt på undervisnings metodikker, teknisk undervisning, skadesforebyggelse, ergonomi, pædagogik og gruppeansvarsbevidsthed, friluftsliv og turplanlægning, sikkerhed, uhelds cases, samt en skriftlig prøve. Forevisningen af de pædagogiske og tekniske færdigheder, skal have en god undervisningsmæssig kvalitet. Der udleveres bevis for certificering og instruktøren registreres på DGIs liste.
Forudsætninger: Instruktøren skal som minimum være 18 år og have gennemført DGI Havkajakinstruktør 60 timers kursus eller besidde tilsvarende færdigheder beskrevet under Eksamineret Havkajakinstruktør, samt dokumentere erfaring i turledelse af større grupper med lejrliv, bespisning og overnatning.
Gyldigt livredderbevis eller førstehjælpsbevis på minimum 12 timers kursus skal forevises.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajakinstruktør - Eksamen

 

Instruktør 2012

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net