Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

DGI Havkajak retningslinjer - Oversigt

Kursusbeskrivelser

DGI Havkajakroer-1 – Grundlæggende færdigheder (19.11.2012)

Målgruppe: Kurset henvender sig til nybegyndere og let øvede med interesse for at lære de basale ro-og rednings teknikker i havkajak.
Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand – i sommerhalvåret (maj – oktober).
Indhold: Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning,  skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i, navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. 
Kursusvarighed: 16 timer over en intensiv weekend eller fordelt over 4 gange 4 timer.
Intensiv weekend: Her stilles krav om yderst god kondition.
  
For medlemmer i Rodskov Havkajak gælder desuden:

 • Muligheder, farvand: Du må ro i kystnært og lokalt farvand (fra Kalø Slotsruin til Studstrupværket), max 300 m. fra land og i perioden 1.5-31.10. 
 • Muligheder, ture: Max. et basis eller ikke-medlem. Lokalt farvand.
 • Gæster: Se Regler/rammer, - klik her!.
 • Genfriroes senest 1.7 efterfølgende år.
 • Svømmeprøve: Vær opmærksom på at alle kursus og licensfornyelse kræver aflæggelse af svømmeprøve, 600 m i svømmehal eller 400 m i havet i tilknytning til kursus/licensfornyelse.
 • Færdigheder: Se ovenfor. Desuden skal beherskes dobbelt-makkerredning.
 • Manual udleveres ved kursusstart *).
 • Certifikat (Frirokort) og nøgle: Frirokort med grønt logo udstedes og nøgle udleveres til klubbens kajakker, når 16 timers kursus er bestået og der kan dokumenteres deltagelse i 5 træningsture med instruktør.
 • Medlemmer under 18 år skal aflevere samtykkeerklæring fra forældre.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajakroer-1 - Basis færdigheder

*) Materiale udleveres ved kursusstart

 1. Rokort, kategori 0 (rødt logo)
 2. Deltagerliste
 3. Træningspas
 4. Personlig Logbog
 5. Klubhus Logbog (til orientering)
 6. Checkliste, "Før du ror ud"
 7. Klubbens regler
 8. Havkajakroer. - Et hæfte med indholdet omkring: Kajaktyper, udstyr, påklædning, vind og vejr, Færdsel i naturen, sikkerhed samt de grundlæggende ro- og sikkerhedsteknikker ud fra Havkajaksamrådts vejledende retningslinier på havkajakroer-niveauet. Se: http://www.ungdomsringen.dk
   
 
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net